Výsledky zápisu do 1. ročníků 2018

Výsledky zápisu do 1. ročníků 2018

číselný identifikátor dítěte výsledek
1523891712 přijat/a
1724717248 nepřijat/a
1891774976 nepřijat/a
2035786241 přijat/a
2133043712 přijat/a
2345934592 přijat/a
2350531260 nepřijat/a
2386350081 přijat/a
2564454494 přijat/a
2590175689 přijat/a
2600152321 přijat/a
2761857282 přijat/a
2789400576 nepřijat/a
2833824768 přijat/a
3176034567 přijat/a
3230767616 přijat/a
3239764864 přijat/a
3266378245 přijat/a
3319642112 přijat/a
3371033616 přijat/a
3379564168 přijat/a
3410932152 nepřijat/a
3424629248 odklad školní docházky
3537172864 nepřijat/a
3565437449 správní řízení přerušeno
3692089344 přijat/a
3832646768 nepřijat/a
3881862422 přijat/a
3885536256 přijat/a
4013745152 přijat/a
4163682304 přijat/a
4173884736 přijat/a
4204860928 přijat/a
4252925445 přijat/a
4325690885 přijat/a
4327579136 přijat/a
4357982208 přijat/a
4412832256 přijat/a
4495875072 přijat/a
4645643776 přijat/a
4726766081 nepřijat/a
4926339072 přijat/a
4959393285 přijat/a
5038269184 přijat/a
5043912352 přijat/a
5056716416 nepřijat/a
5068398592 přijat/a
5104057689 nepřijat/a
5120253448 přijat/a
5231142912 nepřijat/a
5270678016 přijat/a
5352504328 nepřijat/a
5370319367 přijat/a
5511603712 nepřijat/a
5539514368 přijat/a
5560046592 nepřijat/a
5561492485 přijat/a
5562201416 nepřijat/a
5711458816 přijat/a
5714895488 přijat/a
5866778112 přijat/a
5973122567 přijat/a
6138874882 přijat/a
6187844096 nepřijat/a
6207207936 nepřijat/a
6223249923 přijat/a
6243556608 přijat/a
6280322563 přijat/a
6348877056 přijat/a
6459831808 přijat/a
6525979648 nepřijat/a
6659358624 nepřijat/a
6659484161 přijat/a
6725078016 přijat/a
6888364032 nepřijat/a
6890552128 přijat/a
6941863045 přijat/a
6998126592 nepřijat/a
7069165952 přijat/a
7098755584 nepřijat/a
7141991936 přijat/a
7181263872 nepřijat/a
7184883712 nepřijat/a
7265140608 přijat/a
7292119125 přijat/a
7382785024 přijat/a
7388639488 přijat/a
7503771136 nepřijat/a
7601769984 přijat/a
7655813632 přijat/a
7673319296 přijat/a
7748287296 přijat/a
7764898176 přijat/a
7791547648 přijat/a
7983723264 přijat/a
8000705284 přijat/a
8055523849 nepřijat/a
8237031552 přijat/a
8240640768 přijat/a
8247827968 přijat/a
8276303361 přijat/a
8292069888 přijat/a
8352183296 nepřijat/a
8382116608 přijat/a
8488547328 přijat/a
8532018688 nepřijat/a
8579623424 přijat/a
8710278784 přijat/a
8734598144 nepřijat/a
8738996736 přijat/a
8781284352 přijat/a
8879815168 přijat/a
8928145408 nepřijat/a
8953750016 nepřijat/a
8979488500 nepřijat/a
9076114176 přijat/a
9346802304 nepřijat/a
9380886784 přijat/a
9441247616 přijat/a
9505979392 nepřijat/a
9590807296 přijat/a
9655309824 přijat/a
9778139392 nepřijat/a
9865725952 přijat/a
9885893125 přijat/a
9997774336 přijat/a