Výsledky zápisu 2016

Výsledky zápisu 2016

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017. Výsledky jsou řazeny podle jedinečných číselných identifikátorů.

číselný identifikátor dítěte výsledek
1200551689 nepřijat/a
1205479168 nepřijat/a
1231504967 nepřijat/a
1232590336 přijat/a
1273885449 nepřijat/a
1307731456 přijat/a
1366290944 přijat/a
1406449792 přijat/a
1417136644 přijat/a
1437401676 nepřijat/a
1443750480 nepřijat/a
1452999936 nepřijat/a
1464760324 nepřijat/a
1544956416 nepřijat/a
1548508672 přijat/a
1598795136 nepřijat/a
1617467392 přijat/a
1668464647 nepřijat/a
1807353681 nepřijat/a
1853520128 přijat/a
1883984128 nepřijat/a
1957155841 přijat/a
1984695808 přijat/a
2049568768 přijat/a
2059483648 nepřijat/a
2082925104 nepřijat/a
2100047361 nepřijat/a
2131973776 přijat/a
2145945621 nepřijat/a
2150241682 přijat/a
2176861184 nepřijat/a
2227052288 nepřijat/a
2317484544 přijat/a
2320646144 přijat/a
2325888873 nepřijat/a
2387171776 přijat/a
2464034816 přijat/a
2495359744 nepřijat/a
2578016256 přijat/a
2668228864 přijat/a
2694920704 nepřijat/a
2969262086 nepřijat/a
3019200512 nepřijat/a
3075995072 přijat/a
3107303328 přijat/a
3107304962 přijat/a
3118651968 přijat/a
3197433344 přijat/a
3253892608 přijat/a
3323341568 nepřijat/a
3357497984 přijat/a
3358475264 nepřijat/a
3384590086 přijat/a
3446509056 nepřijat/a
3459448832 nepřijat/a
3494301696 nepřijat/a
3560891968 nepřijat/a
3614303232 přijat/a
3638377984 nepřijat/a
3725459968 přijat/a
3727107584 nepřijat/a
3809015808 přijat/a
3831819904 nepřijat/a
3853017693 přijat/a
3961315136 přijat/a
3963727365 přijat/a
3966524416 nepřijat/a
3978473472 nepřijat/a
4000035584 přijat/a
4010514528 přijat/a
4084040323 přijat/a
4091225344 nepřijat/a
4209242926 nepřijat/a
4250683392 nepřijat/a
4285967616 nepřijat/a
4324476288 nepřijat/a
4357604864 přijat/a
4432795904 nepřijat/a
4472981888 nepřijat/a
4588158464 nepřijat/a
4617455616 nepřijat/a
4631610882 nepřijat/a
4699699219 nepřijat/a
4705610624 přijat/a
4819111049 nepřijat/a
4844809216 nepřijat/a
4867705088 nepřijat/a
4898054912 nepřijat/a
4909268992 nepřijat/a
5009682944 přijat/a
5153392384 nepřijat/a
5165729152 nepřijat/a
5187693888 přijat/a
5250232832 nepřijat/a
5308606464 přijat/a
5369584646 přijat/a
5393454272 nepřijat/a
5399582722 přijat/a
5482539264 nepřijat/a
5620657664 přijat/a
5628418564 nepřijat/a
5640605442 přijat/a
5653070848 přijat/a
5694868992 nepřijat/a
5700547072 nepřijat/a
5788640768 nepřijat/a
5807325441 nepřijat/a
5835228928 přijat/a
6068094976 nepřijat/a
6069868032 přijat/a
6082473344 přijat/a
6138742272 přijat/a
6170888704 nepřijat/a
6184967936 přijat/a
6201066752 nepřijat/a
6288499456 nepřijat/a
6303193680 nepřijat/a
6325252096 přijat/a
6403423232 nepřijat/a
6453767681 přijat/a
6453781126 přijat/a
6459516928 přijat/a
6465033728 přijat/a
6480210272 nepřijat/a
6503534336 přijat/a
6575000321 nepřijat/a
6646898688 nepřijat/a
6692401152 přijat/a
6704870144 přijat/a
6732772864 přijat/a
6771616441 přijat/a
6804324608 nepřijat/a
6808820992 přijat/a
6829569568 přijat/a
6860849792 nepřijat/a
6864572672 přijat/a
6966169088 nepřijat/a
7170241792 přijat/a
7283170304 nepřijat/a
7305222528 nepřijat/a
7312490752 přijat/a
7544312832 nepřijat/a
7564764288 přijat/a
7572082432 nepřijat/a
7705742848 přijat/a
7787484928 nepřijat/a
7790906304 přijat/a
7856471043 nepřijat/a
7875031552 nepřijat/a
7906307584 přijat/a
8039219456 nepřijat/a
8167744256 přijat/a
8203787264 nepřijat/a
8241321856 nepřijat/a
8325320448 přijat/a
8349699072 nepřijat/a
8419694464 přijat/a
8456826888 přijat/a
8507659268 přijat/a
8549752832 nepřijat/a
8571251296 přijat/a
8601848327 přijat/a
8617200128 nepřijat/a
8677991168 nepřijat/a
8710493184 nepřijat/a
8790159363 nepřijat/a
8853210885 přijat/a
8866265088 nepřijat/a
8867702784 přijat/a
8871485696 nepřijat/a
8875368704 přijat/a
8890126368 přijat/a
8892652032 nepřijat/a
8927940608 nepřijat/a
8932539264 přijat/a
9158009856 nepřijat/a
9160991232 nepřijat/a
9164236837 nepřijat/a
9225999232 přijat/a
9293836898 přijat/a
9516509184 nepřijat/a
9560257088 přijat/a
9640118528 přijat/a
9681518848 nepřijat/a
9684617984 přijat/a
9708337285 nepřijat/a
9717210624 nepřijat/a
9754048512 přijat/a
9831708169 přijat/a
9862199296 nepřijat/a
9877969929 nepřijat/a
9881225446 přijat/a