Přestupové zkoušky do 6. ročníku na Bakalku

Přestupové zkoušky do 6. ročníku na Bakalku

Vážení rodiče, 

pokud  Vaše dítě nebylo přijato na osmileté gymnázium nebo chcete rozšířit možnosti jeho vzdělávání,  máte možnost podat žádost o přestup do 6. ročníku na naši školu. 

Proč právě Bakalka?

  • Dle dostupných informací společnosti CERMAT z výsledků přijímacího řízení z českého jazyka a matematiky v letech 2017-2023 vyplývá, že Bakalka patří mezi dvě nejúspěšnější základní školy v Brně i v Jihomoravském kraji. 
  • výuka podle Školního vzdělávacího programu "Naše výsledky hovoří cizími jazyky" - tj. vzdělávání  s rozšířenou výukou cizích jazyků a výukou některých předmětů v anglickém jazyce
  • identifikace nadaných a mimořádně nadaných žáků a jejich cílený rozvoj (individualizace, doplňující metody a formy výuky, projekty, olympiády a soutěže, testování )
  • výrazná podpora přírodovědného vzdělání, badatelsky orientovaná výuka
  • celoroční kurzy, příprava a realizace jazykových zkoušek v angličtině (Cambridge kurzy  Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE) a příprava a realizace mezinárodních zkoušek v německém jazyce (Goethe-Institut)
  • mimořádné výsledky žáků  v cizích jazycích (absolventi standardně na úrovni B1- B2 v anglickém jazyce,  ti nejlepší dosahují i úrovně C1,  úroveň A2-B1 v druhém cizím jazyce), vynikající úspěšnost žáků v přijímacím řízení na školy
  • vynikající výsledky žáků v olympiádách a soutěžích na regionálních i celostátní úrovni v různých předmětech
  • bezpečné, přátelské a příjemné klima, zaměřené na pozitivní vztahy, respekt, osobnostní rozvoj  a maximální využití potenciálu každého žáka, fungující zázemí školního poradenského pracoviště 
  • dělená a tandemová výuka, moderní zázemí školy, vybavení odborných i kmenových učeben, fungující školní knihovna, pestrá nabídka kroužků 
  • účast školy v  národních i mezinárodních projektech, spolupráce se zahraničními partnery, pravidelné výjezdy žáků do zahraničí, lyžařské kurzy, projektové dny, výlety

Žádost o přestup podejte vedení školy nejpozději do 22. 5. 2024, přestupové zkoušky z angličtiny proběhnou v úterý 28. 5. 2024 v budově školy.

Formulář žádosti o přestup: https://www.bakalka.cz/sites/default/files/soubory/2018/05/Z%CC%8Ca%CC%…