Školní kolo English Star

Školní kolo English Star

Vážení rodiče a milí žáci,

ve čtvrtek 16. 2. 2023  proběhne na Bakalce školní kolo anglické soutěže English Star pro 3., 4. a 5. ročníky. Soutěž se bude konat  v odpoledních hodinách od 14.00 do cca 15.30 v oblastech speaking, listening, reading a writing.  Přihlašovat se děti mohou samostatně  na vyvěšenou přihlašovací listinu v každé kmenové třídě do pátku 10. 2. 2023. Všechny informace o soutěži již dnes děti obdržely od svých vyučujících AJ.

O výsledcích budeme informovat.

Těšíme se na všechny odvážlivce.

Za vyučující 1. stupně AJ Jindra Rosenkrancová a Iveta Štěrbová