Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 22. 2. 2023 se na ZŠ Svážná konalo obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR".
Z naší školní družiny se ho zúčastnila Mia Emilia Bayona Pérez ze třídy 1. B, která soutěžila
v I. kategorii (děvčata 1. a 2. ročníků). V  kategorii starších děvčat (žákyně 3. - 4. ročníků) nás reprezentovala
Emma Řezáčová ze třídy 3. C, která se umístila na krásném prvním místě a postupuje tak do městského kola.
V kategorii starších chlapců (žáci 3. - 4. ročníků), soutěžil Jáchym Kvítek, také ze třídy 3. C, který získal
pěkné 3. místo.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a školní družiny a Emmě Řezáčové přejeme
hodně úspěchů v městském kole.