Hovorové hodiny k 1. pololetí

Hovorové hodiny k 1. pololetí

Vážení rodiče, hovorové hodiny  s průběžným hodnocením prospěchu a chování v 1. pololetí proběhnou v pondělí          9. ledna 2023  od 17:00 do 19:00.  Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, netřídní vyučující najdete v kabinetech a pracovnách. V 18:30 začne v jídelně školy informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy pro rodiče žáků 9. ročníku.