Krabice od bot

Krabice od bot

Žáci 4.B, 4.C a 5.B se zapojili do akce s názvem Krabice od bot každoročně pořádanou Diakonií ČCE. Tato akce má za cíl potěšit děti z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Našim dětem se společně podařilo naplnit 26 krabic plných krásných věcí, které jsme odvezli do sběrného místa na ÚMČ Brno-Medlánky, kde si krabice převzala paní starostka.