Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícím se zahájením nového školního roku máme pro vás několik informací organizačního charakteru.

Od 1. 9. 2022 začíná výuka na naší škole v novém čase a to v 8:00 hod. Škola se otevírá žákům v 7:35 hod. Konec vyučování zůstává beze změn.

1. 9. 2022 mají 2. - 8. ročníky 1 vyučovací hodinu

vydávání obědů - 9 - 11:00 hod

Pro prvňáčky a jejich patrony z 9. ročníku bude slavnostní vítání probíhat v tělocvičně školy od 8:30 hod. Předpokládaný odchod žáků cca v 10:00 hod.

2. 9. 2022 - první stupeň  - 4 vyučovací hodiny

                  druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin

Od 5. 9. 2022 dle stálého rozvrhu

Upřímně se na vás těšíme a věříme, že nás čeká klidný a pohodový školní rok.