Hovorové hodiny 10. ledna 2022

Hovorové hodiny 10. ledna 2022

Vážení rodiče,

 dne 10. ledna 2022  se uskuteční   hovorové hodiny  s průběžným hodnocením výsledků vzdělávání za 1. pololetí,  a to v čase od 17:00 do 19:00.

Aby mohl být proveden v současných náročných podmínkách důkladný úklid školních prostor, včetně jejich desinfekce, musí být hovorové hodiny ukončeny nejpozději v 19:00. Žádáme Vás, abyste tento čas respektovali. Podmínkou vstupu do školy je ochrana dýchacích cest respirátorem nebo nanorouškou.

Podrobnější informace získáte prostřednictvím mailu nebo informací v Edupage od třídních učitelů.