English Star pro Brno 2022

English Star pro Brno 2022

English Star 2022

Jelikož nám v loňském roce nebylo umožněno díky uzavírce škol uspořádat soutěž English Star pro Brno, s velkou radostí vám letos můžeme oznámit, že ZŠ Bakalovo  nábřeží vyhlašuje 10. ročník soutěže English Star, která se uskuteční dne 1. 3. 2022 v době od 8.15 do 12.00 hodin. Nabízíme opět  rozšířenou verzi soutěže, která se bude týkat všech dětí 1. stupně ZŠ.  Rádi tedy přivítáme odvážlivce všech ročníků. Pro prvňáčky a druháčky zachováme čtyřčlenné týmy, starší děti již budou soutěžit individuálně.  Za naši školu budou soutěžící 3.  - 5. ročníků vybráni formou školního kola, které se uskuteční v polovině února. Děti z 1. a 2. třídy vybereme po konzultaci s daným vyučujícím AJ.

English Star 2020 proběhne v těchto kategoriích.

  •  Little English Stars 1 & 2 -  čtyřčlenný tým složený ze žáků 1. a 2. ročníků

  •  English Star 3  -  žáci 3. ročníků

  •  English Star 4  -  žáci 4. ročníků

  •  English Star 5  -  žáci 5. ročníků

Škola může přihlásit do kategorie Little Stars dvě děti z první a dvě děti ze druhé třídy, které budou společně pracovat v týmu. Doporučujeme děti předem seznámit, aby jejich spolupráce byla efektivnější.  Do kategorie 3 – 5 je možné zaregistrovat pouze jednoho soutěžícího.  Z kapacitních důvodů můžeme přijmout prvních 15 přihlášených škol.   

Malé děti v týmech nám formou her budou moci prokázat svou slovní zásobu ze základních témat. Větší děti 3. - 5. ročník budou soutěžit formou kruhového systému v oblastech Grammar, Reading  and Comprehension a Listening.

Každý zúčastněný obdrží diplom o účasti, výherci získají drobné ceny.

Velmi si vážíme Vaší účasti a pozitivních zpětných vazeb  na soutěž. Pevně věříme, že děti po roční odmlce opět najdou odvahu a chuť změřit své znalosti a těšíme se, že Vás znovu budeme moci uvítat u nás na Bakalce.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 2. 2022 na adresu rosenkrancova@bakalka.cz