DEN STRAŠIDEL ve ŠD

DEN STRAŠIDEL ve ŠD

Pondělní odpoledne 7. listopadu se ve školní družině neslo v duchu her a soutěží se strašidly.
Soutěží se zúčastnilo na 200 dětí. Počasí nám přálo, a tak se akce uskutečnila na školní zahradě.
S organizací her pomohli žáci osmých a devátých tříd, za což jim patří poděkování.
Každý si za své soutěžení odnesl drobnou odměnu.