Výrazná pedagogická osobnost roku - Mgr. Pavel Hodál

Výrazná pedagogická osobnost roku - Mgr. Pavel Hodál

I letos u příležitosti Dne učitelů město Brno ocenilo nejlepší pedagogy z řad nominovaných.  Výraznou pedagogickou osobností roku se stal náš kolega Mgr. Pavel Hodál. Hodnotící komise ocenila zejména jeho přínos v zavádění moderních metod a postupů v oblasti IT a zapojení do mezinárodních projektů.

Našemu kolegovi k prestižnímu ocenění upřímně blahopřejeme a jsme na jeho práci a výsledky nesmírně pyšní.