Práce s nadanými žáky - projekt VOIM

Práce s nadanými žáky - projekt VOIM

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží, se dlouze a systematicky věnuje práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.  I proto spolupracujeme například s Fakultou sociálních studií a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Díky zkušenostem, které škola již v této oblasti má, jsme byli osloveni, abychom se zapojili do projektu VOIM (Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol), na kterém kooperují obě jmenované fakulty.  Účast v projektu je pro nás mimořádnou událostí - budeme mít možnost prohloubit práci s nadanými žáky v oblasti logicko matematického myšlení.  Projekt pro nás bude přínosem jak po odborné, tak po materiální stránce a umožní nám do budoucna minimalizovat únik talentů v této oblasti. Do projektu se zapojí žáci stávajících prvních ročníků, pilotní screening žáků je naplánován na únor a březen. Od dubna do června letošního roku pak bude probíhat přímá práce učitelů s identifikovanými nadanými žáky. 

O harmonogramu a dílčích výsledcích projektu budeme podávat průběžné informace.