Organizace výuky na I. stupni od 12.4.2021

Organizace výuky na I. stupni od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 nastupují  žáci I. stupně
od 12. 4.  2021 k rotační výuce, což v praxi znamená, že prezenční výuku může mít současně pouze polovina tříd I. stupně.

V pondělí 12. 4.  na naší škole k prezenční výuce nastupují žáci tříd:

1. A,  1. B, 1. C

3. A, 3. B

5. A, 5. B, 5. C

V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 budou výše uvedené třídy vzdělávány distančně a  k prezenční výuce nastupují třídy:

2. A, 2. B, 2. C

3. C

4. A, 4. B, 4. C, 4 D

Podrobnější informace o časech nástupu, rozvrhu hodin a organizaci antigenního testování obdržíte v nejbližší době, sledujte  naše webové stránky.