Hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí; on-line hovorové hodiny

Hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí; on-line hovorové hodiny

Vážení rodiče,

během dnešního dne obdržíte prostřednictvím třídních učitelů mail s informacemi o hodnocení výsledků vzdělávání svého dítěte za I. pololetí šk. r. 2020/21. Součástí budou rovněž pokyny, jak se v případě zájmu zaregistrovat na naše on-line hovorové hodiny, které budou probíhat ve dnech 18.1. a 20. 1. 2021.