Organizace prvního týdne školního roku 2020-2021

Organizace prvního týdne školního roku 2020-2021

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás a naše spolěčné zážitky na cestě objevování a poznávání. 

Máme pro Vás několik informací k zahájení školního roku 2020/2021.

Organizace prvního školního týdne:

 • v úterý 1. 9. 2020 začíná vyučování pro 2.-8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40
 • slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníků proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníků odejdou do kmenových tříd
 • předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je v 10:00 hodin
 • provoz školní družiny je zajištěn od 1. 9. vždy v čase  6:30-17:30
 • ve středa 2. 9., ve čtvrtek 3. 9.  a v pátek  4. 9. budou mít žáci 2.-5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6.-8. ročníků pět vyučovacích hodin
 • žáci 1. tříd budou mít informace o počtu vyučovacích hodin v deníčcích, které dostanou první školní den
 • výuka podle rozvrhu začne v pondělí 7. 9 . 2020 v plném rozsahu
 • rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou k dispozici  na webu školy

Provoz školní jídelny

 • v úterý 1. 9. se obědy vydávají v době 9:00-11:00
 • ve středu až pátek se obědy vydávají do 13:15
 • od 7. 9. 2020 již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd