Omezení z nařízení Krajské hygienické stanice

Omezení z nařízení Krajské hygienické stanice

Na základě nařízeného mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3/2020 s účinností od 5. října do 18 . října 2020 se:

1. omezuje provoz školy tak, že součástí vzdělávání není zpěv.

2. omezuje provoz školy tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání.

Částečné úpravy v rozvrhu v důsledku těchto opatření dostanou žáci 2. stupně  od svých třídních učitelů.