Informační schůzka k přijímacím zkouškám na střední školu

Informační schůzka k přijímacím zkouškám na střední školu

V pondělí 13. ledna 2020 se v 18:30 h koná v jídelně školy informační schůzka k přijímacím zkouškám na střední školy.

Je určena především pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků, kteří se chtějí hlásit na víceletá gymnázia, a pro rodiče žáků 9. ročníků.

Rodiče získají informace o termínech a podmínkách přijímacích zkoušek, vyplňování přihlášek na SŠ a termínech jejich odevzdání, zápisových lístcích, odvolání se proti nepřijetí a další.

Těším se na setkání se všemi zájemci o informace.

                                                                                                                        Alena Jemelková, kariérní poradkyně