Informace ze Školní družiny

Informace ze Školní družiny

Vážení rodiče, v těchto dnech obdrží Vaše děti, které navštěvují výukové aktivity ve škole, přihlášky do školní družiny na příští školní rok a také informace o změnách ve vyzvedávání dětí ze školní družiny od září 2020. Pokud Vaše děti výukové aktivity ve škole nenavštěvují, najdete informace na webových stránkách Vaší třídy. Žádáme Vás o vyplnění  a vrácení přihlášky a návratky (počet čipů) do 24. 6. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

 Ing. Jana Kotoučková

vedoucí školní družiny