Informace k provozu školy v období do konce školního roku

Informace k provozu školy v období do konce školního roku

Vážení zákonní zástupci,

žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.

Docházka do školy je dobrovolná (absence se eviduje, ale do zameškaných hodin nezapočítává). Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o zařazení svého dítěte do vzdělávacích aktivit ve škole, dle metodického pokynu MŠMT je to u žáků 9. ročníku do 7. května 2020, u žáků 1. stupně do 18. května 2020. 

Žádáme Vás, abyste své dítě přihlásili pokud možno dříve, v případě žáků 9. ročníku do 5. 5. 2020 a u žáků 1. stupně do 13. 5. 2020, abychom při přípravě organizace vycházeli z reálného počtu žáků a relevantních informací.  

Prosíme o trpělivost, dokud nebudeme znát počty přihlášených, nemůžeme k organizaci vzdělávacích aktivit ve škole do konce školního roku sdělit žádné podrobné informace.

K přihlášení dítěte budete vyzváni prostřednicvím třídního učitele Vašeho dítěte přes on-line  formulář.