Důležité změny v organizaci výuky pro následující 3 týdny

Důležité změny v organizaci výuky pro následující 3 týdny

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády ČR o přijetí krizových opatření bude výuka na naší škole upravena následovně:
v týdnu od pondělí 12. 10. 2020 žáci 6. a 7. ročníku pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci 8. a 9. ročníku se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19. 10. 2020 žáci 8. a 9. ročníku budou mít prezenční výuku a žáci 6. a 7. ročníku výuku distančním způsobem. 

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Jedinou komunikační platformou pro zadávání a odevdávání úkolů je Google Classroom a Google Meet dle pokynů jednotlivých vyučujících, žáci se zde přihlašují, komunikují a odezvdávají úkoly prostřednicvtím svých školních účtů.

Žákům, kteří se v daném týdnu vzdělávají distančně, byl automaticky odhlášen oběd ve školní jídelně, na týden s prezenční výukou zůstává přihlášení tak, jak jste jej zadali  na www.strava.cz. S individuálními žádostmi o výjimky a s případnými dotazy se obracejte na školní jídlelnu (p. ředitel Kameníček, p. Králová - tel. 543 213 254, jidelna@jidelnabakalka.cz).

Na základě změny organizace školního roku podzimní prázdniny začnou 26. 10. 2020 a končí 30.10. 2020.   

Bude-li toto opatření aktuální i po podzimních prázdninách, žáci 2. stupně se budou i nadále střídat v nastavené prezenční a distanční výuce.

                                                                                         PhDr. Yveta Gašparcová, ředitelka školy