Docházka přihlášených žáků od 25. 5. 2020

Docházka přihlášených žáků od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

zájem o výukové aktivity pro žáky 1. stupně byl na naší škole nad očekávání velký (přihlášených je více než 75% žáků 1. stupně).

Chtěli jsme vyhovět všem žákům i rodičům v plném rozsahu, což pro školu znamená enormní nároky na zajištění bezpečného provozu školy s ohledem na podmínky stanovené MŠMT a MZ. 

Kromě přípravy na výukové aktivity žáků 1. stupně zajišťujeme v maximálním rozsahu  také výukové aktivity pro žáky
9. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky.

Současně  jsme měli ambici, aby docházka žáků do školy do konce školního roku byla smysluplná a efektivní, proto nevytváříme výukové skupiny napříč ročníky, ale výhradně v rámci jednotlivých ročníků.

Dopolední výukové aktivity povedou plně kvalifikovaní učitelé. Vzhledem k omezení počtu žáků ve skupině na maximálně 15 je zřejmé, že každý žák nemůže mít  svého třídního učitele.

Stávající organizační zabezpečení je na hranici personálních i prostorových možností školy. Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli při respektování veškerých omezení nabízíme žákům i rodičům maximum  možného.

Dopolední výukové aktivity budou zaměřeny na stěžejní předměty a základní učivo v nich. Po skončení dopoledních aktivit budou vyučující pokračovat v distančním vzdělávání pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k výukovým aktivitám ve škole.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém souboru, podrobné a konkrétní informace pro jednotlivé třídy obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků ještě  e-mailem prostřednicvím třídního učitele. 

Příloha Velikost
INFORMACE 1. st. WEB.docx 16.92 KB