Zasedání ŽP leden

Zasedání ŽP leden

Dnešního zasedání se neúčastnily třídy 7. A a C.

Projednávali jsme:

- dohrání turnaje v přehazované (zajišťuje 9. B) - do konce ledna

- výsledky stolního fotbálku dodá 9. A

- výtěžek z Vánočního jarmarku předáme Ellince z Chrlic

- další návrhy předání výtěžku ze sběru papíru na charitativní účely - do příštího zasedání

- sběr hliníku - po dohodě s pí. uč. Hrdinovou bude zajištěn kontejner, více informací na dalším zasedání

- jarní sběr papíru  - zajistí 8. B (termín bude upřesněn)

- po ukončení turnaje v přehazované se začne hrát floorball (zajistí 8. C a 6. A)

- výroba tabla - do konce dubna

- soutěž 1 proti všem - návrhy do příštího zasedání

- jarní výzdoba tříd do 4.4.

- návrh na soutěž v piškvorkách