Výsledky konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníků

Výsledky konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníků

31. 1. 2019Mgr. Kateřina Janu

Konverzační soutěže se účastnilo 28 žáků 6. a 7. ročníků. Jejich výkony byly velmi vysoké a vyrovnané. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Kategorie nebiligvních žáků:

1. místo David Korbel 6. C

2. místo Rozálie Sedláčková 7.C

3. místo Jana Králová 6. B

4. místo Tereza Chládková 6. C a Simona Brymová 7. C

5. místo Sophia Jelínková 7. C a Anna Mackula 6. B

Kategorie bilingvních žáků:

1. místo Helena Hrabalová 7. B

2. místo Samuel Wilson 7. C

3. místo Isabela Temenagov 6. B

Všem umístěným přejeme spoustu dalších úspěchů.