Upravené konce vyučování pro jednotlivé třídy

Upravené konce vyučování pro jednotlivé třídy

30. 9. 2019Mgr. Pavel Hodál

Upravené konce vyučování pro jednotlivé třídy(po úpravě délek přestávek a polední pauzy dle § 1 odst. 5 Vyhlášky č. 48/2005 v platném znění)

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1.- 4. ročník

beze změn – výuka podle zvonění

Dále jsou uvedeny pouze odchylky od běžných začátků a konců hodin

5. A

ÚTERÝ 5. hod. (Vv) 11:45 - 12:30

6. hod. (Vv) 12:35 - 13:20 (konec výuky)

5. B

ČTVRTEK 5. hod. (Vv) 11:45 - 12:30

6. hod. (Vv) 12:35 - 13:20 (konec výuky)

5. C

STŘEDA 5. hod. (Vv) 11:45 - 12:30

6. hod. (Vv) 12:35 - 13:20 (konec výuky)

6. A

ÚTERÝ 4. hod. (Vv) 10:55 - 11:40

5. hod. (Vv) 11:45 - 12:30

7. hod. (Pč-vař.) 13:40 - 14:25

8. hod. (Pč-vař.) 14:30 - 15:15 (konec výuky)

Pracovní činnosti ( vaření ) – střídají se skupiny 1 x za 14 dní

STŘEDA 6. hod. (Tv-d/ Tv-h) 12:40 - 13:25

7. hod. (ČaZ) 13:30 - 14:15

8. hod. (Hv) 14:20 – 15:05 (konec výuky)

PÁTEK 6. hod (Ov) 12:40 - 13:25 (konec výuky)

6. B

ÚTERÝ 7. hod. (Vv) 13:30 - 14:15 

8. hod. (Vv) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

STŘEDA 7. hod. (Pč-vař.) 13:40 - 14:25

8. hod. (Pč-vař.) 14:30 - 15:15 (konec výuky)

Pracovní činnosti ( vaření ) – střídají se skupiny 1 x za 14 dní

PÁTEK 6. hod (Aj-konv, Inf-aj) 12:40 - 13:25 (konec výuky)

6. C

ÚTERÝ 6. hod. (Tv-d.) 12:40 - 13:25 (konec výuky – dívky)

STŘEDA 6. hod. (Aj/Aj) 12:40 - 13:25

7. hod. (Ov) 13:30 - 14:15

8. hod. (Aj-konv, Inf-aj) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

ČTVRTEK 7. hod. (Pč-vař.) 13:40 - 14:25

8. hod.(Pč-vař.) 14:30 - 15:15 (konec výuky)

Pracovní činnosti ( vaření ) – střídají se skupiny 1 x za 14 dní

7. A

PONDĚLÍ 6. hod. (Aj-konv/Aj-konv.) 12:40 - 13:25

7. hod. (Tv-d/Tv-h) 13:30 - 14:15 (konec výuky)

STŘEDA 7. hod (Tv-d/Tv-h) 13:30 - 14:15 (konec výuky)

PÁTEK 6.hod. (Vv) 12:40 – 13:25 (konec výuky)

7. B

PONDĚLÍ 6. hod. (Tv-h.) 12:40 - 13:25 (konec výuky-hoši)

7. hod. (Tv-d) 13:30 - 14:15 (konec výuky-dívky)

ÚTERÝ 7. hod. (Hv) 13:30 - 14:15

8. hod. (ČaZ) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

STŘEDA 7. hod (Tv-d/) 13:30 - 14:15 (konec výuky -dívky)

ČTVRTEK 8. hod. (Tv-h) 14:20 - 15:05 (konec výuky – hoši)

7. C

PONDĚLÍ 6. hod. (Tv-d/Tv-h) 12:40 - 13:25 (konec výuky)

ÚTERÝ 7. hod. (Ov) 13:35 - 14:20

8. hod. (Hv) 14:25 - 15:10 (konec výuky)

ČTVRTEK 6. hod. (Př) 12:40 - 13:25

7. hod. (Aj-konv/Aj-konv) 13:30 -14:15

8. hod. (Tv-d/Tv-h) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

8. A

ÚTERÝ 7. hod. (Pč ) 13:30 - 14:15

8. hod. (Tv-d/Tv-h) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

STŘEDA 5 . hod. (Vv) 11:45 - 12:30

6. hod. (Vv) 12:35 - 13:20 (konec výuky)

ČTVRTEK 7. hod. (Tv-d/Tv-h) 13:30 - 14:15

8. hod. (Ov) 14:25 – 15:10 (konec výuky)

8. B

PONDĚLÍ 5. hod. (Vv) 11:45 - 12:30

6. hod. (Vv) 12:35 - 13:20 (konec výuky)

ÚTERÝ 8. hod (Tv-d ) 14:20-15:05 (konec výuky - dívky)

STŘEDA 6. hod. (Hv) 12:40 - 13:25

7. hod. (Pč) 13:30 - 14:15

8. hod. (Ov) 14:20-15:05 (konec výuky)

ČTVRTEK 6. hod. (Tv-dívky 2, Tv-hoši) 12:40 – 13:25

7. hod. (Tv-dívky 1) 13:30-14:15

8. hod (Aj-konv/Aj-konv.) 14:20 - 15:05 (konec výuky)

8. C

PONDĚLÍ 7. hod. (Vv ) 13:25 - 14:10

8. hod. (Vv) 14:15 - 15:00 (konec výuky)

STŘEDA 6. hod. (Aj-konv/Aj-konv.) 12:40- 13:25

7. hod (Ov ) 13:30-14:15

8. hod. (Pč) 14:20-15:05 (konec výuky)

ČTVRTEK 6. hod. (Tv-dívky, Tv-hoši) 12:40 – 13:25 (konec výuky)

9. A

STŘEDA 7. hod. (Pč) 13:30-14:15

8. hod. (Vv) 14:20-15:05 (konec výuky)

9. B

PONDĚLÍ 7. hod. (Z) 13:35-14:20 (konec výuky)

STŘEDA 7. hod. (Vv) 13:30-14:15

8. hod. (Tv-d/Tv-h) 14:20-15:05 (konec výuky)

PÁTEK 6. hod. (Tv-d/Tv-h ) 12:40 - 13:25 (konec výuky)

9. C

ÚTERÝ 6. hod. (Vv) 12:40-13:25 (konec výuky)

STŘEDA 6. hod. (Pč) 12:40-13:25

7. hod. (Hv ) 13:30-14:15

8. hod. (Tv-d/Tv-h) 14:20 -15:05 (konec výuky)

PÁTEK 6. hod. (Tv-d/Tv-h ) 12:40 - 13:25 (konec výuky)