Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů 18. 11. 2019

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů 18. 11. 2019

V pondělí 18. listopadu 2019 se v 17:00 konají v kmenových učebnách jednotlivých tříd třídní schůzky s hodnocením prospěchu a chování žáků za první čtvrtletí a s dalšími informacemi. Třídní schůzku v náhradním termínu 2. 12. 2019 budou mít pouze třídy 2. A a 3. B.

Schůzka zástupců tříd v Radě rodičů začíná 18. 11. 2019 v 16:00 ve sborovně školy.