Srovnávací a rozřazovací testy 1. stupeň

Srovnávací a rozřazovací testy 1. stupeň

Ve dnech od 25. do 31. 1. 2019 se budou psát srovnávací testy z Aj ve 2. a 3. ročnících, pro 4. a 5. ročníky budou připraveny testy rozřazovací. Obsahem bude probrané učivo 1. pololetí.