Reprezentace školy na olympiádách v anglickém jazyce

Reprezentace školy na olympiádách v anglickém jazyce

V měsíci březnu naši školu v krajských kolech soutěží v anglickém jazyce reprezentovali následující žákyně a dosáhly vynikajících výsledků.

Rozálie Sedláčková ze 7. C soutěžila v kategorii 6. a 7. ročníků a dosáhla 10. místa

Gabriela Syrovátková z 9. B soutěžila v kategorii 8. a 9. ročníků a dosáhla 7. místa

Nella Durčáková z 9. B soutěžila v kategorii bilngvních studentů z gymnázií a středních škol a dosáhla krásného 5. místa

Děkujeme soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.