Rej čarodějnic ve školní družině

Rej čarodějnic ve školní družině

V úterý 30. 4. 2019 pořádala školní družina na školní zahradě "Rej čarodějnic".
Děti se sešly v hojném počtu v kostýmech čarodějnic a čarodějů, aby plnily úkoly
na jednotlivých stanovištích: "Let na koštěti", "Slalom s dračím vejcem", "Krmení bubáka",
"Černá díra", "Hod koštětem do dálky", "Zkouška odvahy", "Pavoučí stezka" a "Pavučina".
Někteří žáci ze 4. a 5. ročníků pomohli s přípravou i organizací pro mladší děti, za což jim patří
pochvala a poděkování.
Do jednotlivých úkolů se žáci pustili s elánem a nadšením a že nám počasí přálo (přestalo pršet) ohlasy
byly jen pozitivní. Slovem dětí z 1. C jedno z nejhezčích odpolední.