Podzimní sběrová akce

Podzimní sběrová akce

Podobně jako v loňském roce i letos se Bakalka zapojuje k Recyklohraní, které vyhlašuje školní  podzimní soutěž ve sběru baterií, akumulátorů, drobného elektra. Letos nově bude zároveň vrcholit soutěž Věnuj mobil a pojeď do ZOO.

Vyhlašovatelem obou soutěží je Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se svými partnery  ECOBAT (sběr použitých baterií), ASEKOL a ELEKTROWIN (sběr drobných spotřebičů).

Kampaň potrvá  do 15. listopadu.

Během této doby přijďte do školy odevzdat:

  • vybité baterie, akumulátory

  • drobné staré elektrospotřebiče

  • nefunkční mobily (může být včetně baterií a nabíječek)
     

Bakalkce umožníte získat body do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Body lze poté směnit v katalogu odměn např. za školní pomůcky či sportovní potřeby.

 O tom, že tato soutěž má smysl, svědčí její výsledky. 

V loňském roce jsme na Bakalce odevzdali 228 Kg elektroodpadu a 19 kg baterií. V celé České republice se díky Recyklohraní vybralo za loňský rok neuvěřitelných 264 tun drobného elektra a 140 tun baterií.

Jen v minulé kampani se v ČR vybralo 8 729 mobilů. Ve všech ročnících pak doposud více než 50 000 kusů mobilů. Na Bakalce jsme loni vybrali přes 90 ks a už přibývají další.

Díky oddělenému sběru mohou být elektrospotřebiče, mobily a baterie velmi efektivně recyklovány. Věděli jste například, že recyklací sta kusů mobilních telefonů je uspořeno zhruba 25 l ropy? To odpovídá spotřebě průměrného automobilu při cestě z Prahy do Brna. Dojde také k nižší produkci odpadů a emisí CO2, recyklací snižujeme spotřebu vody a šetříme elektrickou energii.

Pomozte nám získat potřebné body, uspět v soutěži. Stačí, když do školy přinesete nefunkční drobný elektoodpad, použité baterie a akumulátory nebo použité mobilní telefony. Odevzdat je můžete do 15.11.2019 do sběrné nádoby v mezi patře u šaten, mobily přímo paní učitelce Hrdinové do 5.B. 

 Děkujeme