Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

V pondělí 9. dubna 2018 v 17:00 proběhnou v kmenových učebnách jednotlitvých tříd třídní schůzky s hodnocením prospěchu a chování za 3. čtvrtletí. Třídním schůzkám bude předcházet od 16:15 setkání zástupců tříd v  Radě rodičů  ve sborovně školy.