Senioři a děti společně...

Senioři a děti společně...

Ve čtvrtek 29. 11. žáci šestých ročníků absolvovali besedu v rámci projektu Senioři a děti společně. Cílem projektu je navázání mezigeneračního dialogu mezi žáky ZŠ a seniory. Besedu vedl vyškolený lektor – senior, který formou dialogu seznámil žáky se životem seniorů, vysvětlil jednání a útrapy života starší generace. Žáci reagovali sdělením svých osobních zkušeností. Beseda byla milým navázáním dialogu mezi generacemi.