Organizace začátku školního roku 2018/2019

Organizace začátku školního roku 2018/2019

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás, na společné zážitky a krásnou práci. Máme pro Vás několik informací k zahájení školního roku 2018/2019.

Organizace prvního školního týdne:

 • v pondělí 3. 9. 2018 začíná vyučování pro 2.-8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40
 • slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníků proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom žáci se svými   rodiči a patrony z 9. ročníků odejdou do kmenových tříd
 • předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:00 hodin
 • provoz školní družiny je zajištěn od 3. 9. vždy v čase  6:30-17:00
 • v úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. budou mít žáci 2.-5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6.-8. ročníků pět vyučovacích hodin
 • žáci 1. tříd budou mít informace o počtu vyučovacích hodin v deníčcích, které dostanou první školní den
 • od čtvrtka 6. 9. 2018 se žáci budou učit podle rozvrhu hodin
 • rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou k dispozici  na webu školy

Provoz školní jídelny

 • v pondělí 3. 9. se obědy vydávají v době 9:00-11:00
 • v úterý a ve středu pak od 11:40-13:30
 • ve čtvrtek a v pátek podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd