Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin

Obvodní kolo pěvecké soutěže školních družin

Ve středu 21. 2. 2018 se děti z naší školní družiny - S. E. Lorencová (1. B), T. Petr (2. A),
M. Maršová (4. C) a T. Turland (4. A) zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE
ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Svážná.
Tomáš Turland ze třídy 4. A se umístil na 2. místě ve II. kategorii (žáci 3. a 4. ročníků).
Tomáš Petr ze třídy 2. A získal 1. místo v I. kategorii (žáci 1. a 2. ročníků)
a postupuje tak do městského kola.
Monika Maršová ze třídy 4. C získala 1. místo ve II. kategorii (žákyně 3. a 4. ročníků)
a rovněž postupuje do městského kola.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.