Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 6. a 7. ročníky

Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 6. a 7. ročníky

28. 2. 2018Mgr. Kateřina Janu

Konverzační soutěž proběhne ve středu 14.3. v jazykové učebně od 10 hod. Žáci 6. a 7. ročníků mohou prokázat své jazykové schopnosti v následujících tématech:

1. Seasons of the year, weather 2. Pets and animals, 3. Sports and other favourite activities, hobbies 4. School, school subjects and activities at school, school life, 5. Festivals, traditions, 6. Shopping, clothes, 7. Food, fast food, restaurants, 8. Holidays, 9. House and flat. My ideal home or house, 10. Autobiography – important moments in my life,

Organizace:
1. Představení, seznámení
2. Práce s obrázkem, situační rozhovor
3. Konverzace na vylosované téma