Hovorové hodiny, schůzka Rady rodičů a informaní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ

Hovorové hodiny, schůzka Rady rodičů a informaní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ

V pondělí 8. ledna 2018 proběhnou od 17:00 do 18:30 hovorové hodiny s průběžným hodnocením 1. pololetí. Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, netřídní vyučující najdete v kabinetech a pracovnách. Z důvodu konání lyžařského kurzu 7. A a 7. B nebudou přítomni vyučující Mgr. Janu, Mgr. Novotný, PaedDr. Cenková a Bc. Betlachová, průběžné výdledky v jejich předmětech k 5. 1. budou mít žáci zapsané v ŽK, v případě potřeby si můžete po návratu z LVK (od 15.1.2018) sjednat s konkrétním vyučujícícm individuální konzultaci.

Před hodovovými hodinami je svolána  schůzka zástupců tříd v Radě rodičů,  začíná v 16:15 ve sborovně školy.

Od 18:30 pak proběhne informační schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení na SŠ  v jídelně školy.