English Song and Poem

English Song and Poem

Dne 31. 5. se děti zúčastnily soutěže English Song and Poem. Všichni byli skvělí a obsadili první tři místa.  Oceňujeme odvahu všech soutěžících a těšíme se na příští ročník.