Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. 

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.

Ve skupině je 6–8 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

  • Kurz bude probíhat na ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, v úterý, ve středu i ve čtvrtek
  • od 15.00 do 16.00 hodin.
  • Cena kurzu 1 600, - (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).
  • Kurzem Vás povedou

Zahájení kurzu bude v týdnu od 14. 1. 2019 , ukončení pak v týdnu od 25. 3. 2019.

Přihlášku zašlete na výše uvedené emailové adresy dle zvoleného dne docházky. 

Platbu proveďte po potvrzení o přijetí  bezhotovostně na účet školy 33836621/0100 variabilní symbol 3000201800

Do zprávy pro příjemce uveďte ESS + jméno dítěte.

Vše nejpozději do 14. 12. 2018