Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

V pondělí 20. listopadu 2017 proběhly na naší škole volby třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za pedagogické pracovníky a třetiny členů za zákonné zástupce nezletilých žáků. Z 16 nominovaných kandidátů přijalo kandidaturu celkem 11  zákonných zástupců. Z tohoto počtu nominantů vyšla jako vítězný kandidát Ing. Hana Pospíšková, která získala 28 ze 111 odevzadných hlasů. 

Výsledky voleb:

1. Ing. Hana  Pospíšková

2.-11. PaedDr. Alexandra Houdková

2.-11. Ing. Anastázia Hurtová

2.-11. MUDr. Drahomíra Konečná

2.-11. Jan Nevoral

2.-11. Jana  Penčáková

2.-11. Ing. Vít Peroutka

2.-11. Noemi Petrásková

2.-11. RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

2.-11. Radek Švábenský

2.-11. Mgr. Leoš Verner

 

Za pedagogické pracovníky byla do Školské rady zvolena Mgr. Eva Čermáková.