Výměnný pobyt v Lipsku

Výměnný pobyt v Lipsku

Ve dnech 22. - 27.1. se vybraných 15 žáků naší školy společně s pedagogy zúčastní výměnného pobytu v německém Lipsku. Tento pobyt je součástí dvouletého projektu ERASMUS+ realizovaném naší školou. Pobyt je žákům plně hrazen, taktéž veškeré náklady s ním spojené. Ubytování je zajištěno v rodinách spřátelené školy.

Program výměnného pobytu.

22.1.  odjezd v odpoledních hodinách do Lipska

       - přivítání, seznámení se s rodinou, ubytování

23.1.  slavnostní přivítání v aule školy, seznámení se se školou, návštěva jedné vyučovací hodiny

  • Formální uvítání na radnici, oběd
  • Komentovaná prohlídka města Lipska

24.1. Návštěva sportovišť v Lipsku

  • Univerzita sportu
  • Stadion v Lipsku – komentovaná prohlídka
  • Sportovní aktivity, oběd
  • Muzeum sportu
  • Dle počasí bruslení nebo bowling

25.1.

Workshop – soutěž o nejsportovnějšího studenta, oběd

mezinárodní sportovní utkání mezi žáky ČR a D ve vybraném sportu

26.1.

Celodenní výlet do okolí Lipska, návštěva pamětihodností, přírodních památek, oběd

Rozlučkový večírek ve škole

27.1.

Geocaching

prostor na nákupy

v odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR

příjezd do ČR v nočních hodinách