Třídní schůzky, schůzka Rady rodičů a volby do Školské rady

Třídní schůzky, schůzka Rady rodičů a volby do Školské rady

V pondělí 20. listopadu 2017 v 17.00 hodin se budou konat v jednotlivých třídách třídní schůzky s rodiči  s průběžným hodnocením chování a prospěchu za 1. čtvrtletí.

Schůzka zástupců v Radě rodičů proběhne před třídními schůzkami od 16:00 ve sborovně školy.

Volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků se uskuteční v pondělí 20. 11. 2017 v době od  16:30 do 18:30 na ochoze pod hvězdnou oblohou v budově školy ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8