Rozřazovací a srovnávací testy z Aj

Rozřazovací a srovnávací testy z Aj

V týdnu od 6. 2. 2017 se budou psát rozřazovací testy z Aj ve 4. - 8. ročnících,
 ve 2. - 3. ročnících jsou to testy srovnávací. Vše z probraného učiva prvního pololetí.