Platby za kurz Cambridge

Platby za kurz Cambridge

Žáci, kteří jsou přihlášeni do kurzů Cambridge, začali tyto kurzy navštěvovat se začátkem měsíce října.

Všem žákům byly předány informace o platbě za kurz a splatnost byla stanovena do 20. 10. 2017.

Děkujeme za včasnou úhradu.