Organizace začátku školního roku 2017/2018

Organizace začátku školního roku 2017/2018

Milí žáci a vážení rodiče,

těšíme se na Vás, na společné zážitky a krásnou práci. Máme pro Vás několik informací k zahájení školního roku 2017/2018.

Organizace prvního školního týdne:

* v pondělí 4. 9. 2017 začíná vyučování pro 2.-8. ročníky v 7:55 a končí v 8:40

* slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníků proběhne od 8:30 hodin v tělocvičně školy, potom žáci se svými   rodiči a patrony z 9. ročníků odejdou do kmenových tříd

* předpokládaný konec vyučování pro 1. a 9. ročníky je 10:00 hodin

* provoz školní družiny je zajištěn od 4. 9. vždy v čase  6:30-17:00

* v úterý 5. 9. 2017 budou mít žáci 2.-5. ročníků čtyři vyučovací hodiny, žáci 6.-8. ročníků pět vyučovacích hodin

* žáci 1. tříd budou mít informace o počtu vyučovacích hodin v deníčcích, které dostanou první školní den

* od středy 6. 9. 2017 se žáci budou učit podle rozvrhu hodin, který dostanou v tištěné podobě první školní den

* rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou k dispozici i na webu školy