Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 8. 3. 2017 se děti z naší školní družiny, Andrej Musil (2. B) a Jana Vocelková (4. C), zúčastnily
městského kola pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Antonínská.
Andrej Musil ze třídy 2. B získal úžasné 1. místo v I. kategorii (chlapci) a Jana Vocelková ze třídy 4. C
se umístila na krásném 3. místě ve II. kategorii (děvčata).
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.