Kristina je nejlepší v republice

Kristina je nejlepší v republice

Kristina Krejčová z 9.B se stala vítězkou celostátního kola v anglické konverzační soutěži v kategorii, kde se setkala s žáky, kteří mají trvalou možnost komunikovat v anglickém jazyce, dlouhodobě žili v anglicky mluvící zemi nebo navštěvují bilingvní školu. Kristina nikdy v zahraničí nepobývala ani nenavštěvovala bilingvní školu, tak vysoké jazykové úrovně dosáhla pouze svou pílí a v běžné výuce na základní škole. O to větší radost jí vítězství přineslo! 

Kristino, blahopřejeme ti k tak obrovskému úspěchu.

Velký dík také patří paní učitelce Čížkové, která je její vyučující v Aj a v Aj konverzaci.