Den dětí Bakalky

Den dětí Bakalky

V úterý 30. 5. 2017 chystá Bakalka pro děti 1. stupně zábavné dopoledne na školní zahradě - Den dětí Bakalky 2017. Na organizaci a přípravách se podílí ve spolupráci s pedagogy školy také žáci 2. stupně. V případě nepříznivého počasí bude pro děti 1. stupně zvolen náhradní program v prostorách školy.