Čtenářský klub

Čtenářský klub

Pro čtenáře na druhém stupni letos také nabízíme kroužek, který se věnuje četbě a porozumění textu. Od října se budeme scházet každý čtvrtek ve školní knihovně. Začínáme vždy ve 14 hodin. Stále je možnost přihlásit se u p. uč. Kotrby.