Beseda generálmajora doc. Ing.Petra Voznici s žáky 9. ročníku

Beseda generálmajora doc. Ing.Petra Voznici s žáky 9. ročníku

Dne 26. dubna 2017 se žáci 9. ročníku mohli setkat v rámci zajímavé besedy s výraznou brněnskou osobností -- generálmajorem Petrem Voznicou.

Generálmajor v.v. doc. Ing. Petr Voznica, CSc.,  je český voják a diplomat. Do povědomí veřejnosti vstoupil především brilantním řízením záchranných operací armády během katastrofálních povodní na Moravě v létě roku 1997. V červenci 2001 přestal pracovat v armádě a vstoupil do služeb MZV ČR. V letech 2001 – 2005 byl  velvyslancem České republiky v Litvě, v letech 2005 až 2009 v Iráku., a v letech 2009 - 2014 ve Slovinsku. Svoji práci v diplomacii ukončil v  říjnu 2014. V roce 1998 získal Záslužný kříž MO ČR I. stupně, kromě toho je nositelem dalších 20 státních a resortních medailí a vyznamenání.

Pan generálmajor a velvyslanec v jedné osobě besedoval s žáky o své cestě k povolání,  o zajímavých zkušenostech z práce v armádě i v diplomatických službách. Pan generálmajor  na svém vlastním profesním životě ukázal žákům základní potřebu  celoživotního vzdělávání, velmi poutavým způsobem popisoval svoji práci velvyslance ve 3 různých zemích s odlišnostmi kulturnímu, náboženskými i bezpečnostními. Beseda nepostrádala přesah do současné Evropské i globální světové bezpečnostní situace, pan Voznica se podělil o své názory a postoje i k těmto tématům.

Zde jsou jen střípky ohlasů některých našich žáků:

Sára Mewaldová:

Ve středu 26. 4. navštívil generálmajor Petr Voznica Základní školu Bakalovo nábřeží. Připravil si pro žáky 9. ročníků přednášku o svém životě a práci. Především vyprávěl o práci diplomata v Litvě, Slovinsku a Iráku. Poutavé vyprávění doplňoval ukázkami různých dobových dokumentů. Žáci si tak měli možnost prohlédnout například jeho jmenovací dekrety na místo velvyslance (dva z nich byly z rukou pana prezidenta Klause, jsem ještě od pana prezidenta Havla), diplomatický pas zcela zaplněný razítky, anebo celou řadu fotografii z míst jeho působení. Závěr přednášky patřil odpovědím na četné dotazy posluchačů. Generálmajor Voznica mladé posluchače zaujal, protože si o přednášce spolu dlouho poté povídali.

Gabriela Fryčová:

Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost se potkat s panem Voznicou. Jeho život je velice zajímavý a je až neuvěřitelné, co všechno zažil. Má obdivuhodné  štěstí, že se v životě setkal s tolika významnými a zajímavými lidmi. Teď o svých zážitcích může vyprávět a my se můžeme jen divit, protože to, co zažil on, se jen tak někomu nepodaří. Také jsem si moc ráda poslechla jeho názory na situaci ve světě, protože věřím, že jako diplomat má přehled o pravých příčinách a důsledcích. Je to velmi inspirativní člověk, který ví co dělá a dělá to dobře.