Zasedání ŽP 5. 11.

Zasedání ŽP 5. 11.

Mgr. Kateřina Janu

Dnešního zasedání ŽP se zúčastnili zástupci všech tříd.

Co jsme dnes projednávali?

- pravidla přehazky (soutěž zajistí žáci 9.B), pravidla budou vyvěšena na nástěnce ŽP, termín zahájení soutěže bude upřesněn

- další sběr víček proběhne 19.11. o velké přestávce ve vestibulu školy (zajistí 9.B pod dozorem pí.uč. Orságové)

- MasterChef Bakalka se uskuteční 16.11. od 14 hod ve školní jídelně (5 zástupců z každé třídy, budou se připravovat chlebíčky, bude se hodnotit nejen vzhled a chuť chlebíčků, ale i výzdoba stolů), hodnocení v 15 hod

- zimní a Vánoční výzdoba bude připravena do 20.11. do 13 hod

- Vánoční jarmark proběhne společně s Vánočním těšením 10.12. od 16 hod ve školní jídelně, chystání stolů od 14.30 hod

- připomenutí přípravy vlajek (termín odevzdání do konce ledna)

- fotbal proběhne po ukončení přehazky, postará se 9.C

- termín dodání vzorového lístku na ples je 20.11. (žáci 9. ročníků)